Nieuws 2013


KifiD

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

19 juni 2013

Bij het KiFiD is er een Ombudsman waaraan een Klacht kan worden voorgelegd, die men heeft met een financiële dienstverlener (banken, verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen etc.) Deze ombudsman kan bemiddelen in deze Klacht, echter soms is er sprake van een impasse, waardoor oplossing van de Klacht middels de Ombudsman niet mogelijk is. Overigens, wanneer wel met succes bemiddelt kan worden dan is het resultaat niet bindend voor de partijen. Voorts kan men bij de Ombudsman alleen terecht als eerst de Interne Klachtenprocedure bij de Financiële dienstverlener is doorlopen én deze de Klacht niet naar tevredenheid van de klant heeft opgelost. Wanneer de Ombudsman de Klacht niet op kan lossen, dan kan men terecht bij de Geschillen Commissie van het KiFiD. Bij deze Geschillencommissie kan men aangeven of men de uitspraak als bindend accepteert. En vervolgens, afhankelijk van het geldelijke belang, nog bij de Commissie van Beroep.
Het KiFiD kan men vergelijken met een particuliere rechtbank. Er zijn ook regels, die zijn vastgelegd in de statuten van het KiFiD en in de Reglementen. Die regels zijn van toepassing in de procedure zoals het KiFiD die hanteerd. Opvallend bij het KiFiD is dat zij in het geval van aandelenlease zaken niet dezelfde lijn volgt als de Rechtspraak dat doet. Het KiFiD valt terug op de redelijke lijn, waarin de zorgplicht verankerd is, die al in de jaren negentig door de Hoge Raad uiteen is gezet én waar de Hoge Raad in de aandelenlease zaken zonder nadere motivering vanaf is gestapt. Het KiFiD gaat uit van een deskundige tegenover een leek, waardoor de verdeling van de schade in beginsel 60-40 dient te zijn, in die zin dat de leek, de gedupeerde, 60% van de door hem geleden schade vergoed kan krijgen.

KiFiD, aandelenlease (Dexia) en Juridico

17 juni 2013

Bij het KiFiD zijn door ons sinds aanvang 2011 een redelijk aantal zaken aangebracht. Eind augustus 2012 zijn een drietal zaken mondeling behandelt op een zitting. Deze zaken zijn op hele vreemde gronden niet ontvankelijk verklaard door het KiFiD. Alsof de raadslieden van het KiFiD een doelstelling voor ogen hadden én daar hebben zij gebeurtenissen dan wel informatie bijgezocht. Uiteraard is door Juridico tegen deze vreemde uitspraken van de Geschillencommissie van het KiFiD beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. Alle andere zaken ingediend bij het KiFiD liggen momenteel stil totdat er een uitspraak komt van de Commissie van Beroep. Om deze reden worden er ook nog geen nieuwe zaken aangemeld bij het KiFiD. De verwachting is dat de mondelinge behandeling van deze zaken bij de Commissie van Beroep plaats zullen gaan vinden in augustus of september 2013.

Aegon

10 mei 2013
Aegon
Aegon wil graag van de lopende aandelenlease zaken af. Hiertoe stuurt Aegon brieven aan haar klanten waarin een voorstel staat. Het voorstel houdt in dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Dit voorstel is alles behalve genereus te noemen. Het is een slecht voorstel, aangezien u recht heeft op meer volgens uitspraken van het KiFiD. Minimaal heeft u recht op 60% van uw totale schade, hetgeen veelal meer is dan een restschuld die wordt kwijtgescholden. Bij deze brief van Aegon zit een formulier die u kunt ondertekenen. U dient niets te ondertekenen voordat u informatie heeft opgedaan over uw rechten en de mogelijkheden voor u. Bent u al cliënt bij Juridico, dan dient u direct contact met ons op te nemen, zodat wij u verder kunnen helpen. Bent u nog geen cliënt bij Juridico dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Graag helpen wij u om uw vervelende aandelenlease zaak op te lossen die u al jaren financieel dwars zit.

Levob

7 april 2013

Zaken met Levob nemen wij nog steeds in behandeling. Recent is er een Levob zaak door ons geschikt tegen goede voorwaarden. Uiteraard gaan wij hier mee verder, wanneer er nog meer gedupeerden zijn, die bijvoorbeeld een Hefboomeffect van Levob hebben. Deze Levob zaken zijn evenals de zaken van Dexia en Aegon aandelenlease zaken. Ze zijn behoorlijk wat minder bekend, echter betekent dit niet dat men in deze zaken geen schade heeft geleden.