Nieuws 2010


Hoge Raad

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening spreekt zich uit in aandelenlease zaken

9 september 2010

Het KiFiD, zoals je het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening afgekort noemt, heeft vier uitspraken gedaan in aandelenlease zaken op 9 september 2010, welke bekend zijn onder de nummers 167 tot en met 170. In deze uitspraken gaat het KiFiD op meer punten in dan de Hoge Raad doet en is het KiFiD reëler dan de Hoge Raad. Het grootste voordeel aan het KiFiD is dat daar in de Geschillencommissie allemaal personen zitten met een zeer goede achtergrond, waaronder professoren aan verschillende universiteiten. Zij hebben kennis van de wet, maar ook van economie en financiën, hetgeen duidelijk naar voren komt in de uitspraken, waar rechtsprekend Nederland eens een voorbeeld aan kan nemen. Het KiFiD bespreekt niet alleen de waarschuwingsplicht voor een restschuld en de onderzoeksplicht naar de financiële situatie. Ook kijkt het KiFiD naar wat uit de informatie blijkt over de inleg, hoe groot de kans was dat men verlies zou gaan leiden op de inleg, dat de potentiële klant behoed moest worden voor diens gebrek aan inzicht en eigen lichtvaardigheid etcetera. Het KiFiD laat in tegenstelling tot de Hoge Raad de hoogte van de vergoeding van de geleden schade niet afhangen van de hoogte van het inkomen en/of vermogen. Zij kent in redelijkheid en billijkheid een vergoeding toe in de betreffende situatie zelf. Het gaat er immers om welke fouten de aanbieder heeft gemaakt, het gaat er niet om of iemand de gemaakte fouten financieel gezien kan dragen!