Nieuws 2009


Hoge Raad

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam

1 december 2009

Nadat de Hoge Raad zich op 5 juni 2009 heeft uitgelaten in een aantal aandelenlease zaken heeft de Hoge Raad de zaken ter verdere beoordeling verwezen naar Gerechtshof Amsterdam. Het Gerechtshof Amsterdam zou een verdere invulling geven aan de te hanteren vergoedingsmaatstaf. Uiteindelijk is op 1 december 2009 een uitspraak gekomen. Hieruit bleek dat er een formule in elkaar was geknutseld op basis waarvan kon worden beoordeeld of er sprake was van een onaanvaardbare zware last (men kon het aandelenlease contract financieel gezien niet dragen) of een aanvaardbare zware last (men kon het aandelenlease contract financieel gezien wel dragen). Hierbij kon men bij een onaanvaardbare zware last 2/3 deel van de totale schade plus de wettelijke rente vergoed krijgen, maar bij een aanvaardbare zware last kon men slechts 2/3 deel van alleen de restschuld vergoed krijgen of aan korting ontvangen als de restschuld nog niet betaald was. Deze formule wordt ook wel het ‘Hofmodel’ genoemd. Bij deze formule gaat men uit van het inkomen en vermogen dat men had ten tijde van het afsluiten van de contracten. Om deze reden moesten er Biljetten van Proces (hierop staan alle gegevens van de Belastingaangifte van betreffend jaar) bij de Belastingdienst worden opgevraagd. Bij deze formule worden ook de kosten voor de leasecontracten meegewogen, eventuele kosten die men had voor andere kredieten. Verder werd ook gekeken naar de gezinssituatie van die tijd, was men gehuwd, hoeveel kinderen had men e.d.. Afhankelijk van de gezinssituatie heeft het Nibud (organisatie van budgetvoorlichting) mooie bedragen op lijsten staan. Deze bedragen zijn rond het bijstandsniveau. Het komt er uiteindelijk op neer, dat wanneer men een vergoeding wil ontvangen van 2/3 deel van de totale schade, dan moet de berekening zo uitvallen, dat er dermate weinig inkomsten overblijven, zodat men eigenlijk onder het bijstandsniveau uit zou komen. Er wordt in deze formule geen rekening mee gehouden dat de contracten zijn verkocht aan mensen met een baan. Op grond van het wettelijk minimum loon heeft men daardoor altijd een paar honderd euro meer, dan wanneer men in de bijstand zou zitten. En is het uitgavenpatroon ook anders dan wanneer men in de bijstand zit. Immers, financieel gezien heeft men meer vrijheden, wanneer men net in de bijstand zit.

Uitspraak Hoge Raad in aandelenlease zaken

6 juni 2009

Op 5 juni heeft de Hoge Raad in drie verschillende soorten aandelenlease zaken een uitspraak gedaan, namelijk:
  • Een zaak van Dexia en dan wel om een zogenaamde aandelenlease overeenkomst van Legio Lease, welke uitspraak te raadplegen is onder LJN: BH2815. In deze zaak had betreffend persoon het bekende boekje ontvangen van Legio Lease waarin de overeenkomst was opgenomen, de algemene voorwaarden en een brief van de belastingadviseurs. Tevens had betreffende persoon een folder van de KoersExtra overeenkomst, de overeenkomst die door betreffend persoon is afgesloten. Hier gaat het om een huurkoop product en wel om een garantie- of ook wel een aflossingsproduct waarbij aan het eind van de maximale looptijd de aandelen het eigendom worden van de lessee.
  • Dan nog een zaak van Levob, die te raadplegen is onder LJN:BH2811. Hierbij had betreffend persoon de aandelenlease overeenkomst, de algemene voorwaarden en een folder kunnen raadplegen. Het afgesloten product is het Levob Hefboomeffect. Hier is geen sprake van huurkoop. De aandelen kunnen geen eigendom worden.
  • Dan is er nog het Sprintplan van Spaarbeleg; hetgeen nu niet meer de dochter is van Aegon, maar gewoon Aegon. Hierbij gaat het om een collectief gevoerde procedure van GESP. Hier is ook geen sprake van huurkoop. De participaties (in bijvoorbeeld de S&P 500, Nikkei 225, de Euronext top 50 of de Euronext top 100 etc.) kunnen nooit het eigendom worden.

lees hier verder