Nieuws 2008


Hoge Raad

Uitspraak eegalease in combinatie met Dexia Aanbod en opt-out
Rechtbank Amsterdam sector kanton heeft op 20 augustus 2008 een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een Dexia Aanbod was getekend, het eegalease argument was ingeroepen en de opt-out verklaring was afgelegd. Doordat het Dexia Aanbod niet door de andere echtgenoot was meegetekend (evenals de contracten) kon het Dexia Aanbod niet worden tegengeworpen. Hierdoor moest de contractant alle betaalde gelden terug krijgen van Dexia plus wettelijk rente hierover vanaf het moment dat Dexia in verzuim was.

Vonnis Rechtbank Amsterdam sector kanton (eegalease, Dexia Aanbod en opt-out) Op 20 augustus 2008 heeft rechtbank Amsterdam sector kanton wederom een uitspraak gedaan in een Dexia zaak. Hier ging het om een aantal contracten van Dexia, die niet mede waren ondertekend door de andere echtgenoot. Op een gegeven moment, 14 maart 2003, heeft de contractant het Dexia Aanbod ondertekend. Zijn echtgenote heeft ook het Dexia Aanbod niet mede ondertekend. Op 17 april 2003 heeft de echtgenote van contractant de contracten vernietigd (ongedaan gemaakt met terugwerkende kracht) op grond van het eegalease argument, artikel 1:88 jo 89 BW. Vervolgens is er een opt-out verklaring ingediend. Dexia stelt dat de contracten niet vernietigd kunnen worden door de andere echtgenoot, doordat de contractant het Dexia Aanbod heeft getekend en daarmee afstand heeft gedaan van al zijn rechten, voortvloeiende of verband houdende met betreffende contracten. Rechtbank Amsterdam geeft aan dat de echtgenoot van contractant het recht heeft om de contracten te vernietigen op grond van artikel 1:88 jo 89 BW. Het gaat hier om een haar persoonlijk toekomend recht. Van dit persoonlijke recht kan niet door de contractant (de echtgenoot die de contracten heeft getekend) afstand worden gedaan door het Dexia Aanbod alleen te tekenen. Een andere uitleg kan hier niet aan worden gegeven vanwege het feit dat het eegalease argument, artikel 1:88 jo 89 BW, een gezinsbeschermende bepaling is. De andere echtgenoot kan alle rechtsvorderingen instellen die voortvloeien uit de nietigheid van de contracten. Zoals een vordering instellen op basis van onverschuldigde betaling (alle betaalde gelden voor de contracten zijn door vernietiging namelijk betaald zonder reden). Hiermee worden de betaalde gelden terug gevorderd. Dexia heeft dan de verplichting om ook de wettelijke rente te vergoeden vanaf het moment dat zij in verzuim is geweest met het terug betalen van de betaalde gelden aan contractant. Dit is meestal 14 dagen na de ingeroepen vernietiging.

Terug naar nieuws overzicht 2008