Nieuws 2007


Hoge Raad

Belangenbehartigers aandelenlease-gedupeerden vragen oordeel Hoge Raad

1 december 2007

De belangenbehartigers van circa 60.000 aandelenlease-gedupeerden hebben bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad op 30 november 2007 een verzoek ingediend tot het instellen van Cassatie in het belang der wet. Cassatie in het belang der wet is een zelden gebruikt rechtsmiddel. Hierin wordt de Hoge Raad gevraagd duidelijkheid te verschaffen omtrent een kwestie waarover de rechters in ons land onderling sterk verdeeld zijn.

lees hier verder

Opt-out Duisenberg-regeling: geen intimidatie, s.v.p.

26 juli 2007

26 Juli ‘07, 19:31, Financiële Telegraaf
door Joop Nederstigt

Nog slechts enkele dagen resteren om je als aandelenleasebelegger te ontrekken aan de zogenoemde Duisenberg-regeling. Wanneer je op 1 augustus op dit punt niets van je hebt laten weten, dan is als vanzelf de Duisenberg-regeling van kracht bij het afwikkelen van je bij Dexia of haar rechtsvoorgangers, meestal Labouchère, gesloten aandelenleasecontract. Procederen om zoveel mogelijk van je schade vergoed te krijgen, heeft dan geen zin meer. Bij schade gaat het om het geld dat je hebt ingelegd en dat je kwijt bent, eventueel plus niet genoten rente. Bij de Duisenberg-regeling gaat het om korting op de zogenoemde restschuld. Het geld dat je al hebt ingelegd, doet niet ter zake.

lees hier verder

Dexia moet leasegelden terugbetalen

2 juli 2007

AMSTERDAM - Dexia moet een aandelenleaseklant zijn hele inleg terugbetalen en de restschuld kwijtschelden. Dit heeft het Amsterdamse gerechtshof gisteren bepaald. Het hof gaat hiermee verder dan de Duisenbergregeling.

De uitspraak van het hof is voor honderden en mogelijk duizenden vergelijkbare gevallen maatgevend. Deze uitstraling blijft niet beperkt tot klanten van Dexia, maar geldt ook voor die van andere aanbieders van leaseproducten.

lees hier verder

Uitspraak Dexia inzake Duisenberg-regeling

25 januari 2007

Betreffende het verzoek dat Dexia in november 2005 heeft ingediend bij gerechtshof Amsterdam, is op 25 januari 2007 een uitspraak gedaan. Het verzoek hield in dat Dexia wou dat de Duisenberg-regeling algemeen verbindend zou worden verklaard. Dit betekent dat Dexia wou dat de Duisenberg-regeling verplicht voor iedereen ging gelden.

lees hier verder