Nieuws 2007


UITSPRAAK DEXIA INZAKE DUISENBERG-REGELING

Betreffende het verzoek dat Dexia in november 2005 heeft ingediend bij gerechtshof Amsterdam, is op 25 januari 2007 een uitspraak gedaan. Het verzoek hield in dat Dexia wou dat de Duisenberg-regeling algemeen verbindend zou worden verklaard. Dit betekent dat Dexia wou dat de Duisenberg-regeling verplicht voor iedereen ging gelden.

De uitspraak is dat de Duisenberg-regeling verbindend is verklaard. Het doel van die verbindend verklaring is dat de cliënten van Dexia op een eenvoudige manier hun schade kunnen verhalen. De rechter geeft aan dat in zijn algemeenheid is gekeken naar de Duisenberg-regeling. Heel duidelijk geeft de rechter aan dat niet is gekeken naar individuele gevallen.

De uitspraak gaat er alleen over of de Duisenberg-regeling in zijn algemeenheid een goede regeling is aangaande vergoeding van de schade. ‘Ja’, zegt de rechter, dus daarom is de Duisenberg-regeling algemeen verbindend verklaard. De cliënten kunnen dan zonder tussenkomst van de rechter een zeer klein gedeelte van hun schade vergoed krijgen door de Duisenberg-regeling. Dit terwijl er al zeer veel uitspraken zijn geweest waarin men alles terug krijgt of een zeer groot gedeelte. De Duisenberg-regeling staat dus niet in verhouding met de reeds gewezen uitspraken.

Indien de cliënten van Dexia vinden dat hun schade niet voldoende gedekt wordt door de Duisenberg-regeling, dan kan men alsnog hun geld op Dexia gaan verhalen door een gerechtelijke procedure te gaan voeren. Een vereiste hiervoor is dan wel dat de cliënt binnen 6 maanden na de uitspraak, dus voor 1 augustus 2007 een aangetekende brief stuurt aan Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen. Hierin deelt men mede niet gebonden te willen zijn aan de Duisenberg-regeling en derhalve de dor hun gelden schade wenst te gaan verhalen in een gerechtelijke procedure. Bent u reeds cliënt van Juridico, dan zal deze brief voor u verstuurd gaan worden.

Ook is het mogelijk dat u niet eens in aanmerking komt voor de Duisenberg-regeling, dan valt u ook niet onder de verbind verklaring.

Handelen in strijd met de wet en zorgplicht De uitspraak gaat er dus alleen over de Duisenberg-regeling een goede schaderegeling is. Er is dus geen uitspraak gedaan over het handelen van Dexia. Dexia en zijn rechtsvoorgangers hadden op het moment van het afsluiten (moment van tekenen) van de contracten geen vergunning om deze te mogen verkopen. Volgens de Wet op het Consumentenkrediet was deze vergunning verplicht. Hierdoor hebben Dexia en zijn rechtsvoorgangers de wet aan hun laars gelapt en gehandeld in strijd met de wet. Het is ook mogelijk hiervan aangifte te doen bij de politie.

Dit geld ook voor het eegalease argument. Indien men gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had op het moment dat de contracten ondertekend werden, dan was de toestemming van de andere echtgenoot of partner verplicht. Die toestemming moet dan blijken uit de handtekening van de andere echtgenoot of partner onder het contract. Ontbreekt deze handtekening, dan kan de echtgenoot die het contract niet mede ondertekend heeft het contract ongedaan maken met terugwerkende kracht (vernietigen).

Tevens blijft het een feit dat Dexia en zijn rechtsvoorgangers de zorgplicht hebben geschonden. De uitleg over de inhoud van de contracten is niet toereikend geweest. Men heeft de cliënten alleen gewezen op de zonnige kant van het verhaal en de negatieve kant achterwege gelaten. Ook blijkt de negatieve kant niet duidelijk uit het contract.
Duisenberg-regeling te magertjes
Dus u vindt de Duisenberg-regeling te magertjes en u wilt gewoon de door u gemaakte schade verhalen op Dexia? Stuur dan voor 1 augustus 2007 een aangetekende brief met handtekening retour aan Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen, waarin u aangeeft uw schade op Dexia te willen gaan verhalen in een gerechtelijke procedure en derhalve niet wenst te vallen onder de verbindend verklaring.

Bent u reeds cliënt?
Nu de uitspraak heeft plaatsgevonden betekent dit voor u dat er eerst een brief namens u aan Dexia zal worden gestuurd. Hierin zal worden aangegeven dat u afziet van de verbindend verklaring en dat middels een gerechtelijke procedure de door u geleden schade op Dexia zal worden verhaald. Hiervan zult u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht ontvangen. Voorts zal ernaar worden gestreefd om binnen nu en 7 maanden de dagvaardingen klaar te maken en te laten betekenen. Ook hiervan zult u ter zijne tijd schriftelijk bericht ontvangen.

ADRES Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen
Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen
T.a.v. mr. J.E. Kielstra
Lange Voorhout 24
2514EE Den Haag


Terug naar nieuws overzicht 2007