Nieuws 2007


Hoge Raad

Belangenbehartigers aandelenlease-gedupeerden vragen oordeel Hoge Raad
APS: Belangenbehartigers aandelenlease-gedupeerden vragen oordeel Hoge Raad

Publicatietijd: 01/12/2007 15:52
Dit is een origineel persbericht.
PERSBERICHT

Belangenbehartigers aandelenlease-gedupeerden vragen oordeel Hoge Raad.

Uitspraak moet eind maken aan overbelasting rechterlijk apparaat en onzekerheid van betrokken partijen.

Amsterdam, 1 december 2007

De belangenbehartigers van circa 60.000 aandelenlease-gedupeerden hebben bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad op 30 november 2007 een verzoek ingediend tot het instellen van Cassatie in het belang der wet. Cassatie in het belang der wet is een zelden gebruikt rechtsmiddel. Hierin wordt de Hoge Raad gevraagd duidelijkheid te verschaffen omtrent een kwestie waarover de rechters in ons land onderling sterk verdeeld zijn.

Het gaat om het grootste financiële schandaal in onze geschiedenis. In de jaren 1997 tot 2002 verkochten Aegon, Dexia en nog enkele andere banken samen meer dan één miljoen aandelenlease-contracten aan modale en sub-modale gezinnen. Deze mensen legden maandelijks 50 tot 500 euro in, en dachten dat met dit geld werd gespaard of voorzichtig werd belegd. Er werd hen niet verteld dat zij dat geld volledig konden verliezen en al helemaal niet dat het risico bestond dat zij nog (veel) geld moesten bijbetalen. Toch is dat precies wat er gebeurde. Als Aegon en Dexia deze mensen op de gevaren en risico's hadden gewezen, zou men deze producten niet hebben gekocht.

Een groot deel van de gedupeerde beleggers is in arren moede akkoord gegaan met de voor hen ongunstige Duisenberg-regeling. Een ander deel is gaan procederen omdat zij de kans op een beter resultaat hoger inschatten, welke verwachting in de meeste gevallen tot nu toe ook is uitgekomen.

De rechtbanken worden nu overbelast door de stortvloed aan zaken. Wat de zaak nog compliceert, is dat de diverse rechtscolleges geen gelijkluidende uitspraken doen. Ten dele lijkt dit het gevolg van het feit dat zelfs rechters de (juridische) complexiteit van de contracten vaak niet goed weten te duiden. Dat betekent: een onnodige belasting van het rechterlijk apparaat en nog meer vertraging van de procedures.

De Hoge Raad kan met een uitspraak een eind maken aan de verdeeldheid, en daarmee een instructie geven aan de diverse rechtbanken en Gerechtshoven hoe de zaken moeten worden afgedaan. Vandaar een verzoek tot het instellen van Cassatie in het belang der wet, opgesteld in naam van zo'n 60.000 gedupeerden door Vereniging Consument en Geldzaken, Stichting Platform Aandelenlease, Dommerholt Advocaten te Zwolle en Leaseproces gevestigd te Amsterdam.

Gelet op het feit dat de meest gezaghebbende rechtscolleges overwegend gunstige uitspraken hebben gedaan voor gedupeerde afnemers van aandelenleaseprodukten, bestaat de verwachting dat ook de Hoge Raad zal komen tot uitspraken die recht doen aan de belangen van de gedupeerden.

De indieners gaan ervan uit dat de Hoge Raad binnen korte tijd, d.w.z. binnen een termijn van 4 maanden uitspraak kan gaan doen over de verschillende rechtsvragen die aan de Procureur-Generaal zijn voorgelegd. Een gunstige uitspraak zal de afhandeling van de grote hoeveelheid rechtszaken aanzienlijk versnellen. Ook zal een gunstige uitspraak de bereidheid van de banken vergroten om met de gedupeerden een behoorlijke regeling in der minne te treffen.


Bron: ANP Pers Support

Terug naar nieuws overzicht 2007