Dexia coulance en Dexia aanbod


Hieronder volgt uitleg over zowel Dexia coulance als het Dexia-aanbod. Juridico adviseert om geen van beide regelingen te accepteren, aangezien er nogal wat nadelen aan verbonden zijn.

Dexia coulance


Globaal omschreven is de Dexia coulance regeling bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om hun maandelijkse termijnen dan wel hun eventuele restschuld aan Dexia te voldoen. Dit moeten de maandelijkse termijnen dan wel de restschuld van een aandelenlease contract betreffen.

Om hiervoor in aanmerking te komen hangt af van de beoordeling door Dexia. Komt u in aanmerking voor Dexia coulance, dan wordt er door Dexia een voorstel gedaan die kan bestaan uit:

 • Gehele kwijtschelding van uw resterende verplichtingen aan Dexia.
 • Gedeeltelijke kwijtschelding van uw resterende verplichtingen aan Dexia.
Er zitten een aantal nadelen aan Dexia coulance, namelijk:
 • U bent uw inleg kwijt.
 • Wordt een deel van uw restschuld kwijtgescholden, dan bent u niet alleen uw inleg kwijt, maar heeft u alsnog een restschuld, die aanzienlijk kan zijn.
 • Uw registratie bij het BKR te Tiel blijft bestaan.
 • U dient afstand te doen van bepaalde rechten, zoals toegang tot de rechter om een procedure tegen Dexia op te starten, zodat u uw inleg terug kunt krijgen en uw restschuld kwijtgescholden kan worden.

Dexia aanbod


Het Dexia-aanbod is van toepassing op mensen die hun aandelenlease contract hebben laten beëindigen na de minimum looptijd van de overeenkomst. Meestal is dit een periode van drie of vijf jaar. Echter geldt dit niet voor alle soorten aandelenlease contracten.

U kunt kiezen om:

 • Uw aandelen te verkopen. Dit geschied tegen de marktwaarde op het betreffende moment. Van deze opbrengst wordt eerst het krediet ingelost waarmee de aandelen zijn gekocht. Het restant is voor u bedoeld, echter kan het restant zowel een positief als negatief bedrag zijn. U kunt hierdoor een restschuld overhouden.
 • U neemt zelf uw aandelen over, hetgeen overigens niet voor alle aandelenlease producten geldt. Dit geschied tevens tegen de marktwaarde op dat moment. Op deze ‘fictieve’ opbrengst (u neemt de aandelen namelijk zelf over) van de aandelen wordt de hoofdsom van het aandelenlease contract in mindering gebracht. Hetgeen dan resteert is voor u bedoeld. Ook dit restant kan zowel een positief als negatief bedrag zijn. Ook bij deze mogelijkheid kunt u een restschuld overhouden.
 • U heeft ook de mogelijkheid om het contract te verlengen, zodat u in de toekomst eventueel nog een positief resultaat kunt behalen.
U kunt om uw restschuld af te lossen een renteloze lening krijgen, zodat u in maandelijkse termijnen uw schuld in kunt lossen.

Ook hier kleven nadelen aan:
 • Een voorwaarde om een Dexia-aanbod te krijgen is om afstand te doen van alle juridische acties tegen Dexia.
 • Uw registratie blijft staan bij het BKR te Tiel.
 • De renteloze lening om uw restschuld te voldoen wordt ook nog eens genoteerd bij het BKR te Tiel.
 • U krijgt ook hier niets terug van uw inleg.

Afstand doen van alle juridische stappen tegen Dexia


Een dergelijk beding waarmee u afstand dient te doen van uw rechten, zoals vrije toegang op een rechter is een beding dat onredelijk is en in strijd met het Nederlandse en Europese recht en de EG-richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Voor meer informatie voor Dexia coulance of het Dexia-aanbod verwijs ik u naar www.dexialease.nl. Onder het kopje ‘overig’ kunt u het Dexia-aanbod vinden.

Advies van Juridico


houdt een gedeeltelijke of gehele restschuld over. Uw eventuele registratie bij het BKR te Tiel blijft bestaan en door de renteloze lening krijgt u er nog een notering bij.

Wilt u graag een woning kopen op dit moment of in de nabije toekomst, dan kan dit een probleem opleveren bij het verkrijgen van een hypotheek. Of u wilt om een andere reden een krediet afsluiten, dan kunt u ook hierbij problemen ondervinden. Deze problemen kunnen eruit bestaan dat de hypotheek of het krediet u geweigerd wordt op grond van de BKR codering of doordat u al voor een aanzienlijk bedrag genoteerd staat.

Ondanks dat u een Dexia coulance regeling of het Dexia-aanbod heeft geaccepteerd raad Juridico u toch aan om een gerechtelijke procedure te starten. Dit, ondanks dat u een Dexia coulance regeling of Dexia-aanbod heeft geaccepteerd, doordat dit in strijd is met onder andere het Nederlandse recht. Door het voeren van een zeer voordelige procedure via Juridico kunt u uw inleg terug krijgen en kan uw restschuld kwijtgescholden worden. Tevens wordt gevorderd dat de BKR registratie wordt verwijderd. Voor vragen verwijs ik u naar F.A.Q. (veel gestelde vragen) Speciaal voor aandelenlease gedupeerden hanteert Juridico twee zeer voordelige formules.