Safyra

Juridico Particuliere Rechtsbijstand Abonnementen


Jarenlang betaalt u voor een rechtsbijstandverzekering, waardoor u denkt dat u verzekerd bent van rechtsbijstand wanneer dat nodig is. Doet u dan eens een beroep op uw verzekering, dan helpen ze niet, doordat er nog geen sprake is van een geschil, het bedrag waar het om gaat is te laag, het valt niet binnen de dekking of ze weigeren u gewoonweg te helpen! Uiterst vervelend!

Uiteraard vinden wij van Juridico dat dit beter kan. Daarom bij ons:
• U blijft de regie voeren
• Adviseert Juridico slechts, u beslist!
• Gratis juridische vragen stellen
• Persoonlijk contact op kantoor
• Is alles begrijpelijk én hanteren we duidelijke voorwaarden

Dit hoeft niet altijd duur te zijn, hetgeen blijkt uit de abonnementen. Het Amber abonnement kost bij ons slechts € 10,89 per maand of u kiest voor nog meer dekking via het Jade- of Saffier abonnement. Aanvullende dekking is mogelijk met het Aanvullende pakket.

Maak uw keuze uit een van de volgende abonnementen:

  Amber Jade Saffier
Verkeer en vakantie:
• Aanschaf, reparatie en/of onderhoud aan voertuigen
• Vakanties, wachttijden op vliegvelden
• Ongeval en schade aan voertuigen tijdens vakantie
• Ongeval en schade aan aanhangers, vouwwagens en caravans tijdens vakantieWerk en inkomen:
• Ontslag/beëindiging arbeidsovk., beroepsziekte, bedrijfsongeval, WW + WWB
• Loonvorderingen, sociale zekerheidsuitkeringen, ZW en arbeidsongeschiktheid
• Overig Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid (pensioen, nabestaanden, etc.)
Consumeren:
• Consumentenovereenkomst met nutsbedrijven en/of mediaproviders, aanschaf en reparatie duurzame consumptiegoederen
• Internet aankopen
Wonen:
• (Ver)koop, (ver)huur, onderhoud en verbouwing eigen woning en/of grond
• Burenrecht en overheid
• Levering/installeren duurzame producten woning
Gezondheid:
• Medische fouten
• Zorgvergoedingen en wachtlijsten
• Letselschade
Familie (Personen-, familie- en erfrecht):
• Advies bij erkenning en ouderlijk gezag
• Advies over gerechtelijke vaststelling vaderschap/ontkenning vaderschap e.d.
• Advies samenlevingscontract, testament en overige erfrechtelijke zaken
Financiën:
• Financiële zaken, belastingaanslagenGeboden rechtsbijstand/rechtshulp:
• Aantal rechtszaken per jaar (1 zaak is inwisselbaar tegen 6 uren rechtshulp)
• Uren rechtshulp/rechtsbijstand per jaar
• Vragen over onderwerpen uit het pakket (zonder geschil)

1
0

Gratis

1
2
Gratis

1
4

Gratis
Overig:
• Korting op werkzaamheden buiten abonnement om

10%

15%

20%
Kosten Rechtsbijstand Abonnementen:
• Kosten per abonnementsvorm in euro’s per maand inclusief 21% BTW

€ 10,89

€ 16,94

€ 22,99Aanvullend pakket Juridico Particuliere Rechtsbijstand Abonnementen


Naast de standaard dekking van een van de 3 pakketen van Juridico Particuliere Rechtsbijstand Abonnementen, heeft u ook nog de mogelijkheid om deze uit te breiden met het aanvullend pakket.

  Amber Jade Saffier
Aanvullend Pakket (alleen i.c.m. Rechtsbijstand Abonnement):
• Rechtshulp bij verzekeringen (levensverzekering, schadeverzekeringen etc.)
• Huurkoop (excl. alle reeds bekende aandelenleasezaken)
• Mediation bij echtscheiding én omgangsregeling kinderen
• Uren rechtshulp/rechtsbijstand aanvullend per jaar
• Vragen over onderwerpen uit het pakket (zonder geschil)
• Aanvullende korting op werkzaamheden buiten pakket om
2
Gratis
5%
2
Gratis
5%
2
Gratis
5%
Kosten Aanvullend Pakket:
• Kosten per abonnementsvorm in euro’s per maand inclusief 21% BTW

€ 6,05

€ 6,05

€ 6,05


Ga naar het aanvraagformulier