Safyra

Juridico Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen


U als ondernemer zou het vaak wel prettig vinden om een jurist in dienst te hebben, zodat u direct een antwoord op uw juridische vragen heeft, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt maken. Helaas is dit vaak een te grote kostenpost voor een kleine ondernemer. Maar Juridico heeft voor u de ideale oplossing! Met de Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen van Juridico kunt u direct bij Juridico terecht met uw vragen, zodat uw dringende vragen betreffende uw bedrijf en bedrijfsvoering direct beantwoord worden. Op deze wijze kunt u snel handelen en een weloverwogen beslissing nemen. Niet meer uurtje factuurtje, maar een zeer aantrekkelijk tarief voor de Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen van Juridico!

De Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen van Juridico zijn zeer uitgebreid te noemen. Bij ieder pakket bent u daadwerkelijk voorzien van incasso’s, rechtsbijstand/rechtshulp en rechtsbijstand bij een gerechtelijke procedure. Uiteraard kunt u bij de zakelijke pakketten ook uw vragen stellen over de onderwerpen uit uw pakket én wel gratis!

Maak uw keuze uit een van de volgende abonnementen:

  ZZP MKB-10 MKB-20
Levering goederen en diensten:
• Leveren goederen, diensten en onroerende goederen.
• Verkoop van producten en levering aanneemovereenkomsten.

Verbintenissen, overeenkomsten en eigen algemene voorwaarden:
• Maken, aanpassen of check up van eigen algemene voorwaarden of te hanteren overeenkomsten
• Standaard overeenkomst van opdracht dan wel aanneemovereenkomst in gebruik geven of aanpassen
• Problematiek over gemaakte afspraken met klanten.
• Controle algemene voorwaarden leveranciers, bepalen van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht:
• Arbeidsrechtelijke problematiek m.b.t. werknemers
• Sociaalrechtelijke (WW, WIA, Wajong, AOW etc.) problematiek m.b.t. werknemers
• Pensioen
Bedrijfsruimte/woonruimte:
• (ver)Koop en (ver)huur van bedrijfsruimte en/of woonruimte


Schades:
• Verhaal van schade aan personen, onroerende en roerende zaken
• Letselschade en schade aan eigen goederen, hulppersonen (o.a. onderaannemers) en opdrachtgevers.
Geboden rechtsbijstand/rechtshulp:
• Incasso’s per jaar (traject tot dagvaarding)
• Aantal rechtszaken per jaar (1 zaak is inwisselbaar tegen 6 uren rechtshulp)
• Uren rechtshulp/rechtsbijstand per jaar
• Vragen over onderwerpen uit het pakket (zonder geschil)

10
2
4
Gratis

10
2
4
Gratis

10
2
4
Gratis
Medewerkers:
• Maximaal aantal medewerkers binnen uw bedrijf

1

1-10

11-20
Overig:
• Korting op werkzaamheden buiten het pakket om op het uurtarief

20%

20%

20%
Kosten Rechtsbijstand Abonnementen:
• Kosten per abonnementsvorm in euro’s per maand exclusief 21% BTW

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00Aanvullend pakket Juridico Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen


Naast de standaard dekking van een van de 3 pakketen van Juridico Zakelijke Rechtsbijstand Abonnementen, heeft u ook nog de mogelijkheid om deze uit te breiden met het aanvullend pakket.

  ZZP MKB-10 MKB-20
Aanvullend Pakket (alleen i.c.m. Rechtsbijstand Abonnement):
• Rechtshulp bij verzekeringen, zoals levensverzekering, lijfrente, schadeverzekeringen etc.
• Bedrijfsvergunningen of ontheffingen
• Huurkoop (excl. alle reeds bekende aandelenleasezaken)
• Fiscale problematiek, inclusief fiscale problemen m.b.t. werknemers
• Jaarlijks extra incasso's
• Aantal extra rechtszaken per jaar (1 zaak is inwisselbaar tegen 6 uren rechtshulp)
• Uren rechtshulp/rechtsbijstand aanvullend per jaar
• Vragen over onderwerpen uit het pakket (zonder geschil)
• Aanvullende korting op werkzaamheden buiten het pakket om


5
1

2
Gratis
5%


5
1

2
Gratis
5%


5
1

2
Gratis
5%
Kosten Aanvullend Pakket:
• Kosten per abonnementsvorm in euro’s per maand exclusief 21% BTW

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00


Ga naar het aanvraagformulier